Kannanotot

Se nyt vaan on tyhmää ihannoida typeryyttä

Vaikuttavimmat teot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat isojen toimijoiden asia, mutta kuten usein on todettu, jokainen ihminen voi omalta osaltaan toimia nykyistä järkevämmin. Tämähän ei ollenkaan tarkoita, että pitää luopua jostain välttämättömästä ja tarpeellisesta, sen sijaan nykyinen kulutushysteria ja sen seurauksena tapahtuva toiminta ovat asioita, joista voidaan huomattavasti tinkiä.

Ongelmana on vain se, että suurella rahalla pyörivät mainokset manipuloivat ihmisten mieliä siten, että kuluttaminen koetaan olennaiseksi osaksi elämää. Kun tähän vielä yhdistyy ihmisen luontainen ominaisuus, itsekkyys; lopputulos on nykyaikainen elämäntyyli, jossa sokeasti seurataan mitä hölmöimpiä trendejä luonnosta ja ilmastosta välittämättä.

Tämän kierteen katkaiseminen on todella vaikeaa, koska mainosten tekijät ovat ammattilaisia, jotka tuntevat ihmismielen manipuloinnin hyvin tarkkaan. Pelkkä faktoihin perustuva valistus ja saarnaaminen eivät toimi, kun vastapuoli käyttää häikäilemättä hyväkseen ihmismielen heikkouksia; itsekkyyttä, pätemisen tarvetta, kateutta jne.  Vastaiskuna mieliä manipuloivalle mainonnalle voisi hyvinkin toimia, typeryyden esiintuominen ja julkinen halveksunta. Samalla tavoin kuin lasten sadussa ”Keisarin uudet vaatteet”, siinähän ihmiset uskalsivat myöntää tulleensa huijatuiksi vasta kun pieni lapsi sanoi sen.

Esimerkkejä täysin turhista ja suorastaan vahingollisista ”hyödykkeistä” löytyy ympäriltämme joka päivä. Tässä pari esimerkkiä:

Liikenteessä näkyy uusia kalliita autoja, joissa on kaksi pakoputkea, vaikka kaikki ovat hyvin tietoisia päästörajoituksista ja niiden tärkeydestä. Tällaisilla autoilla liikkuvat haluavat varmasti viestittää muille, että heitä eivät päästörajoitukset koske, sillä heillä on rahaa.

Usein näkyy nuoria, jopa aikuisia, jotka kulkevat talvipakkasellakin rikkinäisissä housuissa polvet paljaina ja altistuvat näin kylmyyden aiheuttamille vaivoille! Kyseessä ei ole taloudellinen köyhyys, vaan järjen köyhyys. Nuo housuthan on ensin valmistettu halvalla lapsityövoimalla, sen jälkeen mekaanisesti kulutettu puhki ja myyty kalliilla hinnalla ”muotitietoisille”!  Erästä mainoslausetta lainaten pitäisi todeta, että ”Se nyt vaan on tyhmää maksaa senttiäkään rikkinäisistä vaatteista”.

Kummankin edellä esitetyn tuotteen omistajat ovat varmasti ylpeitä valinnoistaan, odottavat saavansa positiivista huomiota kanssaihmisiltä. Entä jos, kuten siinä sadussa, joku rohkenisi kertoa totuuden ja näitä valintoja alettaisiin naureskella ja halveksia.  Kahta pakoputkea voitaisiin alkaa kutsua nimellä pöljän putket ja rikkinäisiä housuja nimellä hölmön housut. Miltä kuulostaisi jos pikkupoika kysyisi isältään: ”isi, miks meidän uudessa autossa on pöljän putket?”  Tai, kun muotitietoinen teini tulee ihan uusilla revityillä farkuillaan kouluun ja saa kuulla kavereilta; ”ostit sitten sinäkin hölmön housut.”

Samalla logiikalla ja halveksunnalla pitäisi suhtautua kaikkiin tuotteisiin, joiden todellinen tarkoitus on vain rahakkaan ostajan sairaan itsetunnon pönkittäminen markkinointigurujen syöttämien valheellisten ihanteiden avulla luontoa haaskaten.

Ihan tavallisten kuluttajien on helppo tehdä ilmastotekoja tarvitsematta luopua mistään olennaisesta, pitää vaan muistaa; Se nyt vaan on tyhmää ihannoida typeryyttä.

23.2.2019
Turun Luonnonystävät ry.
Pekka Lainio

Jätteiden lajittelun tärkeys kiertotalouden kannalta

Turun Luonnonystävät ry:n syyskokouksen yhteydessä ryhmä yhdistyksen jäseniä pääsi tutustumaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) uutuutta hohtavaan vierailukeskus Kahmariin.
Vierailukeskuksen kiertotalousaiheisiin näyttelyihin sekä LSJH:n tarjoamaan jäte- ja ympäristöneuvontaan ryhmää opasti Turun kaupunginhallituksen edustajana, ympäristöbiologi Mikaela Sundqvist.

Turun Luonnonystävien ryhmän keskuudessa heräsi kysymys erinomaisesti suunnitellun ja toteutetun jätemateriaalin talteenoton ja kierrätyksen merkityksen saamisesta kuluttajien tietoisuuteen.
Vaikka LSJH:n neuvonta tavoittaakin jo nyt suuren määrän ihmisiä vuodessa niin neuvonnalla ja ympäristökasvatuksella on kiertotaloudessa kasvava tärkeä rooli.
Turun Luonnonystävät panikin kiitollisuudella merkille tämän roolin huomioimisen tällä tärkeällä toimialalla.
Huolta kuitenkin tunnettiin niin ryhmän kuin myös jätehuollon keskuudessa siitä, miten kotitalouksilla ja kiinteistöillä tapahtuvan lajittelun tärkeys saadaan riittävästi tiedotetuksi kuluttajille.

Eero Vainio

Turun Luonnonystävät ry
Syyskokous 15.11.2017

 

KANNANOTTO RANTOJEN RUOVIKOITUMISEEN

Suomessa ei valitettavasti ole Viron kaltaista perinnettä rantaruovikon( kaisla) käytöstä rakennusten kattomateriaalina ja monena muuna hyötykäyttönä. Niinpä täällä merien ja järvien rannat saavat vuosi toisensa jälkeen kasvaa ja kuihtua luonnon oman kiertokulun mukaisesti. Tämä tilanne aiheuttaa kuitenkin melkoisen ongelman mätänemisprosessin myötä vesistöömme ja rantoihin umpeen kasvamisen seurauksena.

Turun kaupunkialueella tämä ruovikoituminen näkyy myös selvästi vesistöalueiden siisteyshaittana. Esimerkiksi Majakkarannan edusta ja Pitkänsalmen molemmat rannat ovat tuuheitten ruovikkokasvustojen peittämiä. Pääsy merelle voi tapahtua vain raivatuista ja yleiseen käyttöön otetuista paikoista.

Turun kaupungin, vesistöalueita käsittävien kuntien ja yksityisten rantojen omistajien tulisi aktiivisesti ryhtyä ruovikon poistoon ruoppauksin ja niitoin. Tämä tulee kuitenkin tapahtua asianmukaisin lupa- ja toimenpide-ehdoin. Näillä toimenpiteillä voidaan osaltaan vähentää jatkuvaa vesistökuormitusta, saada ranta-alueet entistä monipuolisempaan virkistyskäyttöön ja palauttaa rantamaisema lähemmäksi alkuperäistä luontoa.

Leo Haltsonen

Turun Luonnonystävät ry
vuosikokous 23.3.2017

Kannanotto hybridiautoilun puolesta

Turun luonnonystävät ry haluaa edistää ja tukea kaikkea toimintaa, jolla säästetään luontoa. Tämän vuoksi otamme voimakkaasti kantaa polttoainetta säästävien liikenneratkaisujen puolesta.

On yleisesti tiedossa, että kaikki autot kuluttavat kaupungissa ajettaessa huomattavasti enemmän polttoainetta kuin maanteillä tasaisesti liikuttaessa. Yleisesti bensaa kuluu kaupunkiajossa puolitoistakertaisesti, usein jopa enemmänkin. Tämä johtuu pääosin siitä, että jokainen jarrutus muuttaa auton liike-energiaa lämmöksi, joka menee täysin hukkaan. Tämäkin energia on tuotettu polttoaineella, jota auton moottori käyttää ja samalla saastuttaa ympäristöämme. Tuo hukkaan heitetty energia ja siihen kulutettu saastuttava polttoaine ovat merkittäviä asioita, joihin voidaan jo nykytilanteessa vaikuttaa, koska on olemassa hybridiautoja. Näissäkin autoissa varsinainen voimanlähde on polttomoottori, mutta jarrutusenergia otetaan talteen ja sen avulla auto laitetaan liikkeelle, kun taas mennään. Tämä yksinkertainen asia edellyttää käytännössä hienoa teknologiaa, joka kuitenkin on ollut saatavissa jo lähes 20 vuotta ja siksi sen lastentaudit ovat jo tulleet korjatuiksi ja hybriditeknologia kehittynyt luotettavaksi.

Hybridiautonkin kulutus riippuu toki huomattavasti ajotavasta ja ajettavista matkoista, mutta olennaisin ero polttoaineen kulutuksessa on kaupunkiajossa, josta johtuen myös sen tuottamat päästöt ja ympäristömelu ovat merkittävästi pienempiä juuri siellä missä pelkkää polttomoottoria käyttävät autot eniten aiheuttavat ympäristölleen haittaa.

Torstaina 24.11.2016 television Kuningaskuluttaja-ohjelmassa esitettiin todelliseen kulutukseen perustuvia käytännön laskelmia vanhan polttomoottoriauton ja hybridiauton polttoainekulujen välisistä eroista. Tässä yhteydessä hybridiauton keskikulutus oli koeajojen perusteella n 5l/100km ja vanhan auton n 10l/100km. Jos vertailuautoksi otetaan jokin uudempi ja pienempi tavallinen auto, ero tietysti on pienempi. Mutta, kun verrataan vain kaupunkiajon kulutuksia, ero on tässäkin tapauksessa merkittävä. Uusikin auto voi hyvin kuluttaa keskimäärin 8l/100 kun sillä ajetaan paljon kaupunkiliikenteessä ja tämähän on monen kohdalla ihan normaalia. Tällöin hybridiauton avulla voitaisiin säästää polttoainetta noin 3 litraa /100km. Säästö tuntuu tietysti välittömästi autoilijan kukkarossa mutta pienempi polttoaineen käyttö säästää myös luontoa. Konkreettisena esimerkkinä voidaan laskea, että 20 000 km vuodessa ajava autoilija kuluttaa tavallisella autolla noin 1 600 litraa bensiiniä ja hybridillä noin 1 000 litraa, eli 600 litraa jää käyttämättä. 600 litraa bensiiniä sisältää energiaa sähköksi muutettuna 600*8,96kWh=5 376kWh. Tämä sähkömäärä riittäisi Vattenfallin laskelmien mukaan reilusti kahden kolmihenkisen perheen kerrostaloasunnon tarpeisiin !

Karkeasti arvioiden voidaan siis todeta, että siirtymällä autoa uusittaessa mahdollisimman monessa tapauksessa hybridiautoon, voidaan polttoaineen kulutusta pienentää merkittävästi, usein jopa puoleen, tämä taas merkitsee huomattavasti vähemmän liikenteen päästöjä erityisesti kaupunkiympäristössä. Pakokaasujen vähenemisen lisäksi hybrideihin siirtyminen vähentää myös melua, koska liikkeellelähdöt ovat pehmeitä ja lähes äänettömiä. Ihan oma, vielä tutkimaton asia on jarrupaloista irtoavat mikrohiukkaset, vanhat jarrupalat sisälsivät jopa asbestia, mutta nykymateriaalienkaan pöly ei liene terveellistä hengitettävää. Pehmeämmistä pysähdyksistä ja lähdöistä aiheutuu tietysti huomattavasti vähemmän renkaiden, nastojen ja hiekotussepelin jauhautumista, jolloin myös ihan tavallinen katupölykin vähenee.

Edellä selostettujen seikkojen perusteella Turun Luonnonystävät ry suosittelee kaikille autonvaihtoa harkitseville tutustumista hybridiautoihin, aina kun hinta tai toimintasäde on vielä tällä kertaa esteenä sähköautoon siirtymiselle.

29.12.2016
Turun Luonnonystävät ry
Pekka Lainio

 

Kannanotto nyhtökauran ja suomalaisen innovoinnin puolesta

Suomalainen innovaatio on noussut hitiksi jo ennen kuin sitä edes saa kaupoista. Kyseessä on kasviproteiinituote nyhtökaura, jolla elintarviketieteiden tohtori Reetta Kivelä voitti yleisöäänestyksellä Vuoden Nuori Tutkijayrittäjä –palkinnon.

Yhdistämällä kauran ja pohjoisessa kasvavan härkäpavun on saatu aikaan ravitsemuksellisesti ja ekologisesti loistava, allergeenivapaa tuote jonka raaka-aineet ovat kotimaisia, GMO-vapaita ja ekologisesti tuotettuja. Tuotantoeläimet syövät samojen raaka-aineiden proteiineja. On ekologisempaa syödä ravinto suoraan kuin kierrättää se eläimen kautta. Kaura kasvaa Suomessa hyvin ja tätä nykyä vain 6-8 prosenttia suomalaiskaurasta käytetään ihmisravinnoksi.

Nyhtökauraa voidaan käyttää ruuan valmistuksessa lihan asemesta proteiinilähteenä. Sen maku ja rakenne on sokkotesteissä luokiteltu lähinnä broileriksi tai riistaksi. Nyhtökaurassa proteiinia on 27 – 31,4 g / 100 g, kun vastaavasti naudan vähärasvaisessa jauhelihassa (rasvaa 7 g) on 18,8 g ja broilerisuikaleessa 21,3 g.
Eläinperäisiin proteiinin lähteisiin verrattuna nyhtökauran säilyvyys on huomattavasti parempi. Tuore liha ja kala täytyy käyttää muutaman päivän kuluessa ostamisesta, nyhtökaura säilyy jääkaapissa jopa pari kolme kuukautta.

Nyhtökauran kehittämisessä on päämääränä ollut myös ruuan valmistuksen helppous ja siinäkin on onnistuttu hyvin. Esimerkiksi jauhelihaan verrattuna merkittävä etu on se, ettei nyhtökauraa tarvitse kypsentää, pelkkä pyöräytys pannulla riittää.
Gold&Green Foodsilta kerrotaan, että tuote tulee myyntiin pop up -tyylisesti kevään aikana ja myöhemmin tätä vuonna varsinaiseen myyntiin. Kilohinnaltaan se tulee olemaan noin 16–20 euron luokkaa.

Nyhtökaura on Luonnonystävien ja muiden retkeilijöiden kannalta aivan erityisen kiinnostava; paljon proteiinia/painoyksikkö, hyvä säilyvyys, riistan maku, nopea valmistus ateriaksi ja kohtuullinen hinta; voiko retkeilijä enää muuta toivoa. Odotammekin jo innolla, että saamme tulevan syksyn ruskaretkellemme yhdeksi ateriaksi nyhtökauraa perinteisen paistetun jauhelihan asemesta.

Turun Luonnonystävät ry toivoo menestystä Gold&Green Foodsille, nyhtökauralle ja muille innovatiivisille kotimaisiin kasveihin perustuville tuotteille.

10.3.2016
Turun Luonnonystävät ry
Pekka Lainio

Kannanotto Suomen päätökseen sallia muuntogeenisten kasvien viljely alueellaan

Johtokunnan kokouksessa 6.10.2015  päätettiin antaa seuraava julkilausuma:

Lokakuussa 2015 EU:n jäsenmaat ilmoittivat kantansa komissiolle muuntogeenisten kasvien viljelyn sallimisesta alueellaan. Vaikka suurin osa jäsenmaista kielsi viljelyn, Suomi päätti sallia sen. Päätös antaa Suomelle silti luvan kieltää yksittäisen kasvin viljelyn.

Turun Luonnonystävät ilmaisee huolensa päätöksen vaikutuksista. Suomella oli mahdollisuus markkinoida itseään GMO –vapaana ruoantuottajamaana ja sillä erottua edukseen maailmanmarkkinoilla. Päätös vie nyt neuvoteltavalta vapaakauppasopimukselta (TTIP) tältä osin sen pohjan, jolla sopimuksen solmimista on perusteltu. Tuottajiemme pääsy maailmanmarkkinoille tuskin helpottuu kun olemme yksi gm-maista.

Suuri osa kansalaisistamme vastustaa gm- elintarvikkeita, kuten muidenkin maiden kansalaiset. Tasapuolisuus ei toteudu, jos ruoan jako tulevaisuudessa kahteen, gm- ja ei gm-tuotteisiin jakaa myös kansalaiset kahteen ryhmään: niihin, joilla on varallisuutta ostaa ei gm-tuotteita ja niihin, jotka joutuvat tyytymään geenimuunneltuun ruokaan.

Rahakkaat monikansalliset suuryritykset jatkavat lobbausta gm- tuotteidensa puolesta. Miten kotimaiset pienet ja keskisuuret tuottajamme selviävät tässä kilpailussa, jää nähtäväksi. Mahdollisesti solmittavaan TTIP-sopimukseen sisältyvä investointisuoja lisää näitä huolia.

Turun Luonnonystävät on pettynyt Suomen tekemään päätökseen ja näkee sen heikentävän kotimaisen ruoantuottajien asemaa entisestäänkin.

Annina Ruottu  7.10.2015
Turun Luonnonystävät ry.

KIERTOTALOUDEN MERKITYS JA MAHDOLLISUUDET

Vuonna 2014 Euroopan komissio hylkäsi suunnitellun kiertotalouspaketin ja samalla lupasi vuonna 2015 julkaista paremman paketin. Kiertotalous on merkittävä tulevaisuuden ala, se on paljon enemmän kuin kierrätys. Se on kestävää kehitystä parhaimmillaan. Kiertotalouden avulla jäte hyödynnetään eteenpäin, jolloin myös jätehuoltokustannukset pienentyvät. Sen avulla säästämme ympäristöä ja luomme uusia työpaikkoja.

Viisaasti toimien Suomi voi olla kiertotaloudessa edelläkävijä. Edelläkävijähän yleensä menestyy markkinoilla kilpailijoita paremmin. Poliittisten päätöksentekijöidemme tuleekin edistää kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä ja siten mahdollistaa alan voimakkaan kasvun kotimaassamme.

Tämän lisäksi tarvitaan myös Euroopan komission toimenpiteitä, jotta kiertotalouteen tehdään investointeja ja markkinoita syntyy Euroopankin tasolle. Siksi seuraamme mielenkiinnolla Euroopan komission edistymistä uuden kiertotalouspaketin laatimisessa.

Annina Ruottu 26.3.2015
Turun Luonnonystävät ry.

PUHDAS RAVINTO

Suomen mahdollisemman suuri omavaraisuus niin energian- kuin ruoantuotannonkin osalta tulisi olla päämääränä poliittisessa päätöksenteossa. Kriisienkin aikana parhain tapa pitää huolta hyvinvoinnistamme näillä kahdella elintärkeällä sektorilla on hajauttaa tuotantoa erilaisiin pieniin ja keskisuuriin yksiköihin. Tällä tavoin luomme myös uusia työpaikkoja ympäri maata, sekä maaseudulle että kaupunkeihin.

Määrällä emme voi kilpailla, mutta laadulla voimme. Vihreä energia ja puhdas ravinto ovat Suomen kilpailuvaltteja, myös kansainvälisillä markkinoilla. Suomella on erityinen ilmasto selkeine vuodenaikoineen. Vaikka ilmasto asettaa haasteita, se silti antaa myös mahdollisuuden tuottaa ravintoa eri tavoin kuin muualla. Kylmyys hoitaa ongelmia, joita muualla hoidetaan kemikaalien ja myrkkyjen avulla. Jatkuva valo kesäaikaan antaa meille erityistä etua.

Puhtaan ravinnon merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun ymmärrämme enemmän ravinnon pidemmän aikavälin merkityksestä ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin. Puhdas ravinto on alkanut olla maailmalla enenemissä määrin katoava luonnonvara. Suomen tulisikin ottaa edelläkävijän aktiivinen rooli puhtaan ravinnon puolestapuhujana ja sen viennin edistäjänä.

Lue lisää tähän liityvistä asioista

Turun Luonnonystävät
Syyskokous 18.11.2014

 

Puun ja jätteen käyttöä lisättävä energian tuotannossa

Suomeen rahdataan yhä enemmän saastuttavaa kivihiiltä energian tuotantoon. Kivihiiltä tuodaan maahamme maailman laidoiltakin satojen miljoonien eurojen edestä vuosittain. Samanaikaisesti tässä metsien maassa puuta käytetään sen kasvuun verrattuna vain noin 60 prosenttia.

Tilanne on siis täysin ristiriidassa virallisten pyrkimysten kanssa.

Puun ja energiajätteen käytön lisäämisellä parannettaisiin merkittävästi työllisyyttä. Energiapuun käytön lisääminen kohentaisi myös metsiemme tilaa.

Kivihiilen käyttöä vähentämällä ja puun käyttöä lisäämällä saataisiin aikaan myös huomattava positiivinen vaikutus ilman laatuun.

Naantaliin tulevan monivoimalan on suunniteltu käyttävän ensisijaisesti puupohjaista polttoainetta.

Toivottavasti tämä rohkaiseva ennakkopäätös myös pitää.

Suomeen pitäisi rakentaa myös energiapuuta ja -jätettä käyttäviä pienvoimaloita, jolloin rahtikulut eivät söisi kannattavuutta.

Tällä hetkellä kivihiilen hinta on poikkeuksellisen edullista, mutta kuntien ja valtion tulisi panostaa tulevaisuuteen, lisäämällä vähemmän saastuttavan ja kansantaloudellisesti järkevän energiapuun ja -jätteen käyttöä.

Turun Luonnonystävät
Vuosikokous 27.3.2014

 

 

 

Yksi kommentti artikkeliin ”Kannanotot

Vastaa