Yhdistys

Turun Luonnonystävät r.y. on vuonna 1979 rekisteröity turkulainen yhdistys, jonka jäsenet ovat kiinnostuneet niin pohjoisen, kuin lähialueidenkin luonto- ja nähtävyyskohteista.

Ote säännöistämme;

Ote

Viralliset kokoukset

Yhdistyksen vuosi- ja syyskokous pidetään sääntöjen määräämänä aikana. Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain ennen toukokuun ensimmäistä päivää. Syyskokous pidetään loka- tai marraskuussa.

Syyskokouksen yhteydessä pidetään vuoden eri tapahtumien muistelotilaisuus.
Mahdolliset edustukset muihin tilaisuuksiin hoitaa yhdistyksen johtokunta.

Kannanotot

Yhdistys seuraa ja ottaa tarvittaessa kantaa paikallisiin ympäristön- ja maankäyttöön liittyviin asioihin, aloitteet suunnataan Turun kaupungille tai muille vastuussa oleville tahoille. Kannanotot ja aloitteet annetaan tiedoksi myös tiedotusvälineille. Otetaan kantaa globalisoitumisen ongelmiin kuten geenimuunteluasioihin ym.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen kotisivut www.turunluonnonystavat.fi toimii tiedotuskanavana jäsenille ja suurelle yleisölle. Käytössämme on myös Facebook-sivu, jossa julkaistaan kuvia ja uutisia tapahtumistamme usein jo tapahtuman kestäessä. Tapahtumatiedot ja päivitykset pidetään ajan tasalla.

Yhdistyksen sisäisessä tiedottamisessa annetaan tietoa jäsenistölle kokouksista ja tapahtumista. Ulkoisessa tiedottamisessa tuodaan julki yhdistyksen aloitteita ja kannanottoja, sekä tehdään tunnetuksi yhdistyksen toimintaa ulkopuolisille henkilöille. Lehdistötiedotteet välitetään alueen lehdistölle sekä sähköisille tiedotusvälineille.

Yhdistys lähettää jäsenistölle 4-5 sähköistä jäsenkirjettä vuosittain ja julkaisee kokousilmoitukset sääntöjen mukaisesti Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä. Käytämme myös paikallisia ilmaisjakelulehtiä. Tiedottamisen painopiste on sähköisessä tiedottamisessa.

Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta hoidetaan jäsenmaksuilla, retkistä ja tapahtumista perittävillä osallistumismaksuilla sekä Turun kaupungin avustuksilla.

Ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen ovat myös toiminnassamme keskeisessä roolissa. Yhdessäolo, huumori ja ryhmätyöskentely luovat retkillämme me-henkeä, jolla ratkaistaan ongelmia ja viihdytään luonnon armoilla, huonossakin säässä.

Toimintaperiaatteemme

Pyrimme saavuttamaan päämäärämme järjestämällä erilaisia retkiä ja tapahtumia, joissa luonto- ja ympäristöasiat ovat aina tavalla tai toisella mukana. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä noin 170. Jäsenmaksumme on 10€/vuosi.

Turussa ja lähiympäristössä liikumme ekologisesti kimppakyydeillä. Pitkillä matkoilla käytämme tilausajobussia, esimerkiksi kun käymme Lapissa, syksyisillä ruskaretkillä.

Olemme usein käyneet myös bussiretkillä Suomen rajojen ulkopuolella. Vuonna 2018 ohjelmassamme oli laaja Karjalan kierros, jossa tutustuttiin Laatokan Karjalan, Venäjän karjalan ja Karjalan kannaksenkin nähtävyyksiin ja kauniisiin maisemiin. Koronan takia retkiä ei ole voitu järjestää parina viimevuotena. Pyrimme tutustumaan myös lähialueen saaristokohteisiin pienillä yhden vuorokauden retkillä. 2020 kesällä kävimme Kuuskajaskarissa.

Kirjoitamme kannanotoja erilaisista luontoon ja ympäristöön liittyvistä asioista. Nämä julkaistaan www- ja facebook-sivuilamme sekä lähetetään paikallisille sanomalehdille.

Kerromme tulevista tapahtumistamme ja julkaisemme tarinoita sekä valokuvia menneistä tapahtumista tällä sivustolla ja facebookissa.

Käsittelemme jäsenrekisteritietojamme oheisesta linkistä avautuvan selosteen mukaisesti. Rekisteriseloste LY