Jätteiden lajittelun tärkeys kiertotalouden kannalta

Turun Luonnonystävät ry:n syyskokouksen yhteydessä ryhmä yhdistyksen jäseniä pääsi tutustumaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) uutuutta hohtavaan vierailukeskus Kahmariin.
Vierailukeskuksen kiertotalousaiheisiin näyttelyihin sekä LSJH:n tarjoamaan jäte- ja ympäristöneuvontaan ryhmää opasti Turun kaupunginhallituksen edustajana, ympäristöbiologi Mikaela Sundqvist.

Turun Luonnonystävien ryhmän keskuudessa heräsi kysymys erinomaisesti suunnitellun ja toteutetun jätemateriaalin talteenoton ja kierrätyksen merkityksen saamisesta kuluttajien tietoisuuteen.
Vaikka LSJH:n neuvonta tavoittaakin jo nyt suuren määrän ihmisiä vuodessa niin neuvonnalla ja ympäristökasvatuksella on kiertotaloudessa kasvava tärkeä rooli.
Turun Luonnonystävät panikin kiitollisuudella merkille tämän roolin huomioimisen tällä tärkeällä toimialalla.
Huolta kuitenkin tunnettiin niin ryhmän kuin myös jätehuollon keskuudessa siitä, miten kotitalouksilla ja kiinteistöillä tapahtuvan lajittelun tärkeys saadaan riittävästi tiedotetuksi kuluttajille.

Eero Vainio

Turun Luonnonystävät ry
Syyskokous 15.11.2017