Kannanotto hybridiautoilun puolesta

Turun luonnonystävät ry haluaa edistää ja tukea kaikkea toimintaa, jolla säästetään luontoa. Tämän vuoksi otamme voimakkaasti kantaa polttoainetta säästävien liikenneratkaisujen puolesta.

On yleisesti tiedossa, että kaikki autot kuluttavat kaupungissa ajettaessa huomattavasti enemmän polttoainetta kuin maanteillä tasaisesti liikuttaessa. Yleisesti bensaa kuluu kaupunkiajossa puolitoistakertaisesti, usein jopa enemmänkin. Tämä johtuu pääosin siitä, että jokainen jarrutus muuttaa auton liike-energiaa lämmöksi, joka menee täysin hukkaan. Tämäkin energia on tuotettu polttoaineella, jota auton moottori käyttää ja samalla saastuttaa ympäristöämme. Tuo hukkaan heitetty energia ja siihen kulutettu saastuttava polttoaine ovat merkittäviä asioita, joihin voidaan jo nykytilanteessa vaikuttaa, koska on olemassa hybridiautoja. Näissäkin autoissa varsinainen voimanlähde on polttomoottori, mutta jarrutusenergia otetaan talteen ja sen avulla auto laitetaan liikkeelle, kun taas mennään. Tämä yksinkertainen asia edellyttää käytännössä hienoa teknologiaa, joka kuitenkin on ollut saatavissa jo lähes 20 vuotta ja siksi sen lastentaudit ovat jo tulleet korjatuiksi ja hybriditeknologia kehittynyt luotettavaksi.

Hybridiautonkin kulutus riippuu toki huomattavasti ajotavasta ja ajettavista matkoista, mutta olennaisin ero polttoaineen kulutuksessa on kaupunkiajossa, josta johtuen myös sen tuottamat päästöt ja ympäristömelu ovat merkittävästi pienempiä juuri siellä missä pelkkää polttomoottoria käyttävät autot eniten aiheuttavat ympäristölleen haittaa.

Torstaina 24.11.2016 television Kuningaskuluttaja-ohjelmassa esitettiin todelliseen kulutukseen perustuvia käytännön laskelmia vanhan polttomoottoriauton ja hybridiauton polttoainekulujen välisistä eroista. Tässä yhteydessä hybridiauton keskikulutus oli koeajojen perusteella n 5l/100km ja vanhan auton n 10l/100km. Jos vertailuautoksi otetaan jokin uudempi ja pienempi tavallinen auto, ero tietysti on pienempi. Mutta, kun verrataan vain kaupunkiajon kulutuksia, ero on tässäkin tapauksessa merkittävä. Uusikin auto voi hyvin kuluttaa keskimäärin 8l/100 kun sillä ajetaan paljon kaupunkiliikenteessä ja tämähän on monen kohdalla ihan normaalia. Tällöin hybridiauton avulla voitaisiin säästää polttoainetta noin 3 litraa /100km. Säästö tuntuu tietysti välittömästi autoilijan kukkarossa mutta pienempi polttoaineen käyttö säästää myös luontoa. Konkreettisena esimerkkinä voidaan laskea, että 20 000 km vuodessa ajava autoilija kuluttaa tavallisella autolla noin 1 600 litraa bensiiniä ja hybridillä noin 1 000 litraa, eli 600 litraa jää käyttämättä. 600 litraa bensiiniä sisältää energiaa sähköksi muutettuna 600*8,96kWh=5 376kWh. Tämä sähkömäärä riittäisi Vattenfallin laskelmien mukaan reilusti kahden kolmihenkisen perheen kerrostaloasunnon tarpeisiin !

Karkeasti arvioiden voidaan siis todeta, että siirtymällä autoa uusittaessa mahdollisimman monessa tapauksessa hybridiautoon, voidaan polttoaineen kulutusta pienentää merkittävästi, usein jopa puoleen, tämä taas merkitsee huomattavasti vähemmän liikenteen päästöjä erityisesti kaupunkiympäristössä. Pakokaasujen vähenemisen lisäksi hybrideihin siirtyminen vähentää myös melua, koska liikkeellelähdöt ovat pehmeitä ja lähes äänettömiä. Ihan oma, vielä tutkimaton asia on jarrupaloista irtoavat mikrohiukkaset, vanhat jarrupalat sisälsivät jopa asbestia, mutta nykymateriaalienkaan pöly ei liene terveellistä hengitettävää. Pehmeämmistä pysähdyksistä ja lähdöistä aiheutuu tietysti huomattavasti vähemmän renkaiden, nastojen ja hiekotussepelin jauhautumista, jolloin myös ihan tavallinen katupölykin vähenee.

Edellä selostettujen seikkojen perusteella Turun Luonnonystävät ry suosittelee kaikille autonvaihtoa harkitseville tutustumista hybridiautoihin, aina kun hinta tai toimintasäde on vielä tällä kertaa esteenä sähköautoon siirtymiselle.

29.12.2016
Turun Luonnonystävät ry
Pekka Lainio