Kannanotto rantojen ruovikoitumiseen

Suomessa ei valitettavasti ole Viron kaltaista perinnettä rantaruovikon (kaisla) käytöstä rakennusten kattomateriaalina ja monena muuna hyötykäyttönä. Niinpä täällä merien ja järvien rannat saavat vuosi toisensa jälkeen kasvaa ja kuihtua luonnon oman kiertokulun mukaisesti. Tämä tilanne aiheuttaa kuitenkin melkoisen ongelman mätänemisprosessin myötä vesistöömme ja rantoihin umpeen kasvamisen seurauksena.

Turun kaupunkialueella tämä ruovikoituminen näkyy myös selvästi vesistöalueiden siisteyshaittana. Esimerkiksi Majakkarannan edusta ja Pitkänsalmen molemmat rannat ovat tuuheitten ruovikkokasvustojen peittämiä. Pääsy merelle voi tapahtua vain raivatuista ja yleiseen käyttöön otetuista paikoista.

Turun kaupungin, vesistöalueita käsittävien kuntien ja yksityisten rantojen omistajien tulisi aktiivisesti ryhtyä ruovikon poistoon ruoppauksin ja niitoin. Tämä tulee kuitenkin tapahtua asianmukaisin lupa- ja toimenpide-ehdoin. Näillä toimenpiteillä voidaan osaltaan vähentää jatkuvaa vesistökuormitusta, saada ranta-alueet entistä monipuolisempaan virkistyskäyttöön ja palauttaa rantamaisema lähemmäksi alkuperäistä luontoa.

Leo Haltsonen

Turun Luonnonystävät ry
vuosikokous 23.3.2017