Kannanotto Suomen päätökseen sallia muuntogeenisten kasvien viljely alueellaan

Johtokunnan kokouksessa 6.10.2015  päätettiin antaa seuraava julkilausuma:

Lokakuussa 2015 EU:n jäsenmaat ilmoittivat kantansa komissiolle muuntogeenisten kasvien viljelyn sallimisesta alueellaan. Vaikka suurin osa jäsenmaista kielsi viljelyn, Suomi päätti sallia sen. Päätös antaa Suomelle silti luvan kieltää yksittäisen kasvin viljelyn.

Turun Luonnonystävät ilmaisee huolensa päätöksen vaikutuksista. Suomella oli mahdollisuus markkinoida itseään GMO –vapaana ruoantuottajamaana ja sillä erottua edukseen maailmanmarkkinoilla. Päätös vie nyt neuvoteltavalta vapaakauppasopimukselta (TTIP) tältä osin sen pohjan, jolla sopimuksen solmimista on perusteltu. Tuottajiemme pääsy maailmanmarkkinoille tuskin helpottuu kun olemme yksi gm-maista.

Suuri osa kansalaisistamme vastustaa gm- elintarvikkeita, kuten muidenkin maiden kansalaiset. Tasapuolisuus ei toteudu, jos ruoan jako tulevaisuudessa kahteen, gm- ja ei gm-tuotteisiin jakaa myös kansalaiset kahteen ryhmään: niihin, joilla on varallisuutta ostaa ei gm-tuotteita ja niihin, jotka joutuvat tyytymään geenimuunneltuun ruokaan.

Rahakkaat monikansalliset suuryritykset jatkavat lobbausta gm- tuotteidensa puolesta. Miten kotimaiset pienet ja keskisuuret tuottajamme selviävät tässä kilpailussa, jää nähtäväksi. Mahdollisesti solmittavaan TTIP-sopimukseen sisältyvä investointisuoja lisää näitä huolia.

Turun Luonnonystävät on pettynyt Suomen tekemään päätökseen ja näkee sen heikentävän kotimaisen ruoantuottajien asemaa entisestäänkin.

Annina Ruottu  7.10.2015
Turun Luonnonystävät ry.