Opintokerho aloitti toimintansa

Median ”epäsisältöön” paneutuva opintokerhomme kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 3.8

Pääsimme hyvin alkuun ja päätimme jatkaa.

Opintokerho kirjasta:  The InfluencingMachine

Kirja käsittelee mediaa ja sen ”epäsisältöä”
  • Teksti on englanniksi ja se käännetään porukalla, opitaan vähän englantiakin
  • kirjaa tutkitaan videotykin avulla seinältä, joten kaikki voivat osallistua
  • Ohjaajana toimii Pekka Lainio
  • Kaikki yhdistyksemme jäsenet voivat osallistua ilmaiseksi
  • Turun Luonnonystävät ry tarjoaa kerholaisille kahvitEureka

 

 

 

 

 

Ote kirjan sivulta. Tästä voi päätellä, että media ei ole ihan uusi keksintö 🙂