Puhdas ravinto

Suomen mahdollisemman suuri omavaraisuus niin energian- kuin ruoantuotannonkin osalta tulisi olla päämääränä poliittisessa päätöksenteossa. Kriisienkin aikana parhain tapa pitää huolta hyvinvoinnistamme näillä kahdella elintärkeällä sektorilla on hajauttaa tuotantoa erilaisiin pieniin ja keskisuuriin yksiköihin. Tällä tavoin luomme myös uusia työpaikkoja ympäri maata, sekä maaseudulle että kaupunkeihin.

Määrällä emme voi kilpailla, mutta laadulla voimme. Vihreä energia ja puhdas ravinto ovat Suomen kilpailuvaltteja, myös kansainvälisillä markkinoilla. Suomella on erityinen ilmasto selkeine vuodenaikoineen. Vaikka ilmasto asettaa haasteita, se silti antaa myös mahdollisuuden tuottaa ravintoa eri tavoin kuin muualla. Kylmyys hoitaa ongelmia, joita muualla hoidetaan kemikaalien ja myrkkyjen avulla. Jatkuva valo kesäaikaan antaa meille erityistä etua.

Puhtaan ravinnon merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun ymmärrämme enemmän ravinnon pidemmän aikavälin merkityksestä ihmisen ja ympäristön hyvinvointiin. Puhdas ravinto on alkanut olla maailmalla enenemissä määrin katoava luonnonvara. Suomen tulisikin ottaa edelläkävijän aktiivinen rooli puhtaan ravinnon puolestapuhujana ja sen viennin edistäjänä.

Turun Luonnonystävät
Syyskokous 18.11.2014