Puun ja jätteen käyttöä lisättävä energian tuotannossa

Suomeen rahdataan yhä enemmän saastuttavaa kivihiiltä energian tuotantoon. Kivihiiltä tuodaan maahamme maailman laidoiltakin satojen miljoonien eurojen edestä vuosittain. Samanaikaisesti tässä metsien maassa puuta käytetään sen kasvuun verrattuna vain noin 60 prosenttia.

Tilanne on siis täysin ristiriidassa virallisten pyrkimysten kanssa.

Puun ja energiajätteen käytön lisäämisellä parannettaisiin merkittävästi työllisyyttä. Energiapuun käytön lisääminen kohentaisi myös metsiemme tilaa.

Kivihiilen käyttöä vähentämällä ja puun käyttöä lisäämällä saataisiin aikaan myös huomattava positiivinen vaikutus ilman laatuun.

Naantaliin tulevan monivoimalan on suunniteltu käyttävän ensisijaisesti puupohjaista polttoainetta.

Toivottavasti tämä rohkaiseva ennakkopäätös myös pitää.

Suomeen pitäisi rakentaa myös energiapuuta ja -jätettä käyttäviä pienvoimaloita, jolloin rahtikulut eivät söisi kannattavuutta.

Tällä hetkellä kivihiilen hinta on poikkeuksellisen edullista, mutta kuntien ja valtion tulisi panostaa tulevaisuuteen, lisäämällä vähemmän saastuttavan ja kansantaloudellisesti järkevän energiapuun ja -jätteen käyttöä.

Turun Luonnonystävät
Vuosikokous 27.3.2014